MŠ Smolkova
Praha 12 

для дітей з України

Registrace zájemců do MŠ v Praze 12 / Реєстрація бажаючих зарахувати дитиниу у дитячий садок в Празі 12

https://www.praha12.cz/registrace-zajemcu-do-ms-v-praze-12-12/d-91796

Місце реєстрації:

Smolkova 565, 142 00 Praha 12-Kamýk

Заява про прийняття дитини.docx (183.2 kB)

. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi , nebo

lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у

чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому

садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí

do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати

копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní

vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані

відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)