MŠ Smolkova
Praha 12 

O nás

Naše MŠ se nachází v sídlištní zástavbě nedaleko sportovišť a hydrometeorologického ústavu Praha - Libuš. Jsme šestitřídní MŠ s celodenním provozem. MŠ se skládá ze dvou částí: pavilony A1, A2 - původní budova MŠ - jsou zde čtyři věkově smíšené třídy (děti 3 - 5 let), B - nový pavilon u ZŠ Smolkova, kde jsou dvě třídy pro předškoláky (děti 5 - 7 let). Kapacita MŠ je 168 dětí. Pro nově nastupující děti je připraven Adaptační program, který podporuje plynulé zvykání dítěte na zcela novou životní situaci, nové prostředí MŠ. Naší školku navštěvují děti z různých částí světa, hravou formou podporujeme děti v komunikaci v českém jazyce. Nabízíme logopedickou prevenci. Všichni pedagogové jsou pravidelně proškolováni v metodách práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Školní vzdělávací program (ŠVP) ,,Barevný svět" je přizpůsoben nárokům dětí, přihlížíme k individuálním schopnostem a možnostem dítěte. Snažíme se o všestranný rozvoj dětské osobnosti. V předškolních třídách učíme děti základům týmové spolupráce. ŠVP je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Našim cílem je spokojené, zvídavé a samostatné dítě.

Co nabízíme:

 • Příjemnou atmosféru, třídy plné pohody, klidu a porozumění.

 • Individuální přístup, podnětné prostředí.

 • Seznámení s různými kulturami.

 • Podporu dětí s odlišným mateřským jazykem.

Aktivity:

Nabízíme dětem pestré odpolední aktivity v rámci každé třídy. Pedagogové se s dětmi odpoledne věnují různým aktivitám (vyrábějí, zpívají, sportují, hrají pohádky, atd.).

V naší MŠ podporujeme děti s odlišným mateřským jazykem – v rámci projektu s předškolními dětmi - cizinci hrajeme deskové hry a věnujeme se i rozvoji češtiny hravou formou.

Nabízíme kroužky:

 • Dětská jóga

 • Angličtina

 • Výuka pohybových dovedností a bezpečného pobytu ve vodě

 • Dílničky pro kluky i holky

 • Street dance

Akce naší MŠ:

 • Úzká spolupráce se ZŠ Smolkova - přípravná třída, I. stupeň, II. stupeň, ŠD ZŠ.

 • Oslava svátků v roce - Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den maminek, Den dětí.

 • Pestrá nabídka aktivit ve třídách.

 • Pravidelná návštěva tělocvičny.

 • Návštěva knihovny.

 • Výlety do farmaparků.

 • Pravidelné vycházky do lesa.

 • Spolupráce s poradnou PPP MČ P-12.

 • Spolupráce s OSPOD MČ P-12.

 • Spolupráce s MP HMP - ukázky techniky, ukázky psovodů, jezdeckého oddílu.

 • Spolupráce s 1. a 3. LF UK - preventivní programy pro děti - zdravověda

 • Spolupráce s SDH Písnice - ukázky techniky a práce dobrovolných hasičů.

 • Účast na výtvarných soutěžích.

 • Akce pro celé rodiny (dýňování, společné brigády, čarodejnice..)

 

Naším cílem je spojovat rodinu a školku a spolu vytvářet kvalitní a harmonické zázemí pro děti, učitele a celé rodiny.