MŠ Smolkova
Praha 12 

MOTTO:

„Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky.“

 

(Johann Wolfgang von Goethe)

Aktuality

 Vánoční provoz 2023

Provoz pro děti ze všech MŠ zřizovaných MČ Praha 12 zajišťuje

Mateřská škola Větrníček v Praze 12

sídlo: Zárubova 952/10, 142 00 Praha 4 – Kamýk

ve dnech 27. 12. a 28. 12. od 7:00 do 17:00 hodin,

29. 12. 2023 od 7:00 do 13:00 hodin

Kontakt: telefon 241 091 820

e-mail:
info@msvetrnicek.cz

 Prosíme rodiče, aby přihlašovali děti na náhradní provoz pouze v nezbytných případech.

Rodiče, kteří budou mít o tuto službu zájem, přihlásí své dítě v  MŠ Větrníček ve čtvrtek 23. 11. 2023 v době od 13:00 do 17:00 hodin.

 Rodiče odevzdají kopii řádně vyplněného evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole. Rodiče na místě vyplní žádost, v níž upřesní docházku dítěte (ve kterých dnech a hodinách bude docházet do mateřské školy), a uhradí stravné.

Od 2. 1. 2024 budou v provozu všechny mateřské školy.

 Stávka zaměstnanců

Vážení rodiče,

v pondělí 27. 11. 2023
6:30 - 17:00 hodin bude celá MŠ Smolkova uzavřena z důvodu stávky pracovníků ve školství.

Níže přikládáme stanovisko odborového svazu. Ke stanovisku se připojujeme i v MŠ. Ke stávce se připojilo 92% zaměstnanců, MŠ tedy není schopna z organizačních důvodů zajistit provoz v daný den.

Děkujeme všem za pochopení

Team MŠ Smolkova

Vyjádření ČMOS


NGÀY BÃI CÔNG CỦA NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẪU GIÁO NGÀY
27. 11. 2023

Kính gửi quý quý vị phụ huynh,

thứ hai, ngày 27. 11. 2023 (từ 6h30 đến 17 h) trường mẫu giáo Smolkova sẽ đóng cửa vì là ngày bãi công của nhân viên trong ngành giáo dục.

Dưới đây chúng tôi đính kèm theo ý kiến của công đoàn. Trường mẫu giáo cũng đồng tình với quan điểm này. Với 92% nhân viên tham gia, trường mẫu giáo không thể mở cửa vì lý do tổ chức trong ngày 27.11.2023.

Từ thứ 3, trường chúng tôi sẽ hoạt đông lại bình thường.

Xin chân thành cám ơn

Trường mẫu giáo Smolkova


Stravovací komise

Vážení rodiče, pro školní rok 2023/2024 se do stravovací komise naší mateřské školy přihlásili 4 členové.
Členové stravovací komise mohou požádat o ochutnávku podávaného jídla/nápoje u služebního vchodu (rampa u kuchyně) v určených časech, a to:
přesnídávka
8:30 – 9:00 hod.

oběd + svačina
11:15 – 11:30 hod.

V minimálním počtu 2 osob – maximálně 5x v měsíci.
Stravovací komise o svých názorech na ochutnávku informuje vedoucí ŠJ vyplněním předtištěného formuláře. O výsledcích vykonaných ochutnávek vás poté budeme pravidelně informovat.

Tým kuchyně Mateřské školy

O nás

Naším cílem je všestranný rozvoj dítěte, rozvoj jeho schopností, individuální přístup k dítěti a úzká spolupráce s rodinou, návaznost na rodinnou výchovu.

Školní vzdělávací program (ŠVP) ,,Barevný svět" je přizpůsoben nárokům dětí, přihlížíme k individuálním schopnostem a možnostem dítěte. Snažíme se o všestranný rozvoj dětské osobnosti. V předškolních třídách učíme děti základům týmové spolupráce. ŠVP je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Našim cílem je spokojené, zvídavé a samostatné dítě.

Naše třídy