MŠ Smolkova
Praha 12 

MOTTO:

„Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky.“

 

(Johann Wolfgang von Goethe)

Aktuality

Stravovací komise

Vážení rodiče, pro školní rok 2023/2024 se do stravovací komise naší mateřské školy přihlásili 4 členové.
Členové stravovací komise mohou požádat o ochutnávku podávaného jídla/nápoje u služebního vchodu (rampa u kuchyně) v určených časech, a to:
přesnídávka
8:30 – 9:00 hod.

oběd + svačina
11:15 – 11:30 hod.

V minimálním počtu 2 osob – maximálně 5x v měsíci.
Stravovací komise o svých názorech na ochutnávku informuje vedoucí ŠJ vyplněním předtištěného formuláře. O výsledcích vykonaných ochutnávek vás poté budeme pravidelně informovat.

Tým kuchyně Mateřské školy

Sloučený provoz

V pátek 29. září 2023 je Základní škola uzavřena a proto tento den bude mít MŠ sloučený provoz.

V případě, že v tento den budete mít zájem o docházku vašeho dítěte je potřeba vyplnit dotazník v aplikaci Naše MŠ.

Děkujeme.

Školné 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 byla stanovena výše platby školného 1 050 Kč za jeden měsíc.

Předškoláci školné neplatí.


O nás

Naším cílem je všestranný rozvoj dítěte, rozvoj jeho schopností, individuální přístup k dítěti a úzká spolupráce s rodinou, návaznost na rodinnou výchovu.

Školní vzdělávací program (ŠVP) ,,Barevný svět" je přizpůsoben nárokům dětí, přihlížíme k individuálním schopnostem a možnostem dítěte. Snažíme se o všestranný rozvoj dětské osobnosti. V předškolních třídách učíme děti základům týmové spolupráce. ŠVP je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Našim cílem je spokojené, zvídavé a samostatné dítě.

Naše třídy