MŠ Smolkova
Praha 12 

MOTTO:

„Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky.“

 

(Johann Wolfgang von Goethe)


Aktuality

Den otevřených dveří 20. 3. 2024


Srdečně vás zveme na den otevřených dveří v naší mateřské škole. Prosíme vás, abyste se v případě zájmu dostavili do školky v 9,30. Setkáme se ve třídě berušek ( budova A, dolní pavilon), kde si povíme základní informace o naší školce. Potom se odebereme na prohlídku do celé školky a nakonec na pavilon B. Počítejte, že celá prohlídka vám zabere cca jednu hodinu.

Pokud by vám daný termín nevyhovoval, domluvte si individuální návštěvu.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Tým MŠ Smolkova

Prevence vzniku vadného držení těla u dětí v mateřských školách

Učitelky této mateřské školy absolvovali dne 22. ledna 2024 vzdělávací program zaměřený na zdravé pohybové návyky dětí akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s názvem Prevence vzniku vadného držení těla u dětí v mateřských školách - 1. část.

Lektorka: 

Mgr. Petra Nyklová, DiS.
Zdravé štístko

Noční spaní ve školce

Dne 26. ledna 2024 proběhla první pilotní akce: Noční spaní v MŠ.

Pro děti byl připraven páteční večerní a sobotní dopolední program, kterého se zúčastnily s nadšením.

Odměnou nám byly jejich rozzářené tváře.

Všem odvážným dětem a jejich rodičům děkujeme za účast.

Letní provoz

Školní rok 2023/2024

15. 7. - 28. 7. 2024

  • Mateřská škola Zvoneček v Praze 12,  143 00 Praha 4 – Modřany, Pejevové 3135/34

  • Mateřská škola Pastelka v Praze 12, 143 00 Praha 4 – Modřany, Platónova 3288/28

  • Mateřská škola Palmetová, součást základní školy a mateřské školy, K Dolům v Praze 12, 143 00 Praha 4 – Modřany, Palmetová 2159/3

29. 7. - 11. 8. 2024

  • Mateřská škola Srdíčko v Praze 12,  143 00 Praha 4 - Modřany, Levského 3203/19

  • Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, 142 00 Praha 4 - Kamýk, Liškova 636/10

  • Mateřská škola Větrníček v Praze 12, 142 00 Praha 4 - Kamýk, Zárubova 952/10

Náhradní letní provoz v mateřských školách:

Rodiče, kteří budou mít zájem o využití letního provozu pro své dítě, podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu ve své mateřské škole a to ve dnech:

24. 4. - 25. 4. 2024 od 13 do 17 hodin.


Elektronický před zápis bude možný od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024.

Zároveň zaplatí úplatu, která je stanovena v souladu s ustanovením školského zákona a prováděcími právními předpisy. Podrobnosti o zápise a alternativních možnostech zajištění prázdninového provozu se nachází na stránkách MČ Praha 12 v Informacích pro rodiče dětí z mateřských škol.

Upozornění: Rodiče jsou povinni dodržovat pravidla provozu stanovená konkrétní mateřskou školou.

O nás

Naším cílem je všestranný rozvoj dítěte, rozvoj jeho schopností, individuální přístup k dítěti a úzká spolupráce s rodinou, návaznost na rodinnou výchovu.

Školní vzdělávací program (ŠVP) ,,Barevný svět" je přizpůsoben nárokům dětí, přihlížíme k individuálním schopnostem a možnostem dítěte. Snažíme se o všestranný rozvoj dětské osobnosti. V předškolních třídách učíme děti základům týmové spolupráce. ŠVP je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Našim cílem je spokojené, zvídavé a samostatné dítě.

Naše třídy