MŠ Smolkova
Praha 12 

MOTTO:

„Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky.“

 

(Johann Wolfgang von Goethe)

Aktuality

Letní provoz v MŠ

Vážení rodiče,
publikujeme informace, které se týkají letního provozu mateřských škol na území MČ Praha 12.

Letní provoz - informační leták

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, viz výše, a to ve dnech: 24. 5. - 25. 5. 2023 od 13 do 17 hodin.

Elektronický předzápis 
bude možný od 12. 5. 2023 do 23. 5. 2023.

Spolek rodičů a přátel školy

Vážení rodiče,

prosíme, o zaplacení či doplacení příspěvku SRPŠ (Spolek rodičů a přátel školy) za rok 2022/2023.

Rádi bychom na konci školního roku s dětmi vyrazili na výlet, ale chybí nám finanční prostředky na jeho zrealizování.

Více informací o Sdružení rodičů a přátel školy.

O nás

Naším cílem je všestranný rozvoj dítěte, rozvoj jeho schopností, individuální přístup k dítěti a úzká spolupráce s rodinou, návaznost na rodinnou výchovu.

Školní vzdělávací program (ŠVP) ,,Barevný svět" je přizpůsoben nárokům dětí, přihlížíme k individuálním schopnostem a možnostem dítěte. Snažíme se o všestranný rozvoj dětské osobnosti. V předškolních třídách učíme děti základům týmové spolupráce. ŠVP je zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Našim cílem je spokojené, zvídavé a samostatné dítě.

Naše třídy