MŠ Smolkova
Praha 12 

Projekty

Projekt - Operační program Jan Amos KomenskýUkončené projekty

Prevence vzniku vadného držení těla u dětí v mateřských školách
 • Akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Zdravé štístko - Mgr. Petra Nyklová, DiS.


Projekt - ŠABLONY III
 • Mateřská škola Smolkova v Praze 12 je partnerem projektu "Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem".
  ČÍSLO PROJEKTU
  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022821
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií


Projekt - Podpora dětí a žáků s OMJ na území MČ Praha 12
 • Projekt - Podpora dětí a žáků s OMJ na území MČ Praha 12 je financován Evropskou unií


Projekt "Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12"
 • Mateřská škola Smolkova v Praze 12 je partnerem projektu „Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

 • Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k vybavenosti mateřských škol interaktivní technikou a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný neutěšený stav, kdy vybavenost některých MŠ technikou a schopnost jejího používání ve výuce je téměř nulová. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vybavení škol technikou a výuka pedagogických pracovníků při využívání techniky ve výuce.

Projekt - Šablony II Pacholíček
 • Projekt Šablony II Pacholíček byl spolufinancován Evropskou unií