MŠ Smolkova
Praha 12 

Omlouvání nepřítomnosti

Omlouvání absence dítěte
  • Nutno omlouvat každou nepřítomnost dítěte nejpozději do 8:00 hod. daného dne, kdy dítě nepřijde do MŠ.

  • Pokud víte, že Vaše dítě nepůjde následující den do školky, (návštěva lékaře, nemoc, dovolená, atd.), zadejte omluvenku do aplikace naše MŠ

  • Každou nepřítomnost dítěte hlaste nejpozději v den, kdy dítě nepřijde, do 8:00 hod. přes aplikaci naše MŠ, v případě nutnosti telefonicky, SMS, emailem.


Odhlášení - stravné

  • Stravné se odhlašuje automaticky po zadání omluvenky do aplikace naše MŠ.

  • Pokud není dítě omluveno, platí stravné v plné výši. Neodhlášený oběd není možno vyzvednout (Vyhláška o školním stravování).

  • Pokud dítě dlouhodobě nechodí (je omluveno), pak se nepočítá stravné, ale školné se hradí stále, ať je dítě přítomno či ne.


Ukončení docházky do MŠ
  • Pokud se rozhodnete ukončit docházku dítěte do mateřské školy, je třeba podat písemné odhlášení - doporučeně, proti podpisu, nebo zasláním do datové schránky školy.


Individuální vzdělávání
  • Nutno omluvit absenci ve vypsaných termínech přezkušování v 1. a ve 2. pololetí pro školní rok 2022/2023. Omluva absence při přezkušování je nutná, co nejdříve, je možné využít vypsaný náhradní termín.

  • Při přezkušování je nutná účast zákonného zástupce dítěte a dítěte s portfoliem.