MŠ Smolkova
Praha 12 

Provoz MŠ

 • Školka je otevřena vždy od 6:30 - 17:00 hod.

 • Příchod dětí probíhá od 6:30 - 8:30 hod.

 • Vyzvedávání dětí: 12:15 - 13:00 / 14:30 - 17:00 hod.

V době prázdnin (podzimních, pololetních, jarních, velikonočních) a ředitelského volna je provoz tříd podle počtu přihlášených dětí, na který rodiče dítě předem závazně přihlašují. V provozu jsou pouze pavilony A1, A2. Pavilon B je uzavřen.

Co potřebuje dítě do MŠ

 • kapsář

 • bačkory s pevnou patou (ne pantofle, ani „kroksy“)

 • oděv do třídy, pyžamo, mazlíka na spaní

 • oděv a obuv pro pobyt venku (s ohledem na roční období a počasí)

 • pláštěnku, holiny

 • náhradní oblečení

Jelikož si děti často nepoznají všechny věci a oblečení, uvítali bychom, kdyby měly děti vše podepsané. Rádi bychom předešli záměně věcí.

V zájmu bezpečnosti Vašich dětí, bychom Vás požádali, aby děti v MŠ nenosily: řetízky, přívěsky, prstýnky, ostré předměty, hračky z domova, vlastní jídlo a pod.

Školné a stravné

 • Pro školní rok 2023/2024 byla stanovena výše platby školného 1 050 Kč za jeden měsíc.

 • Předškoláci "školkovné" neplatí. Platí pouze předškoláci, kteří mají odklad a jsou ve školce o rok déle.


 • Pro školní rok 2023/2024 byl stanoven způsob a výše platby stravného:

 • MŠ A1, A2 - č. ú.: 7034-2000779359/0800 - 1 050 Kč za měsíc

 • MŠ B - č. ú.: 35-78610319/0800 - 1 050 Kč za měsíc (3 - 6 let), 1 092 Kč za měsíc (od 7 let)

Adaptační program

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí v životě dítěte, v soužití celé rodiny. Snažíme se citlivě reagovat na tuto velikou změnu. Naším přáním je, aby se děti ve školce cítily spokojené, aby do školky chodily rády.

Adaptační program je doporučení od nás, jak nejlépe postupovat, aby si dítě na školku rychle zvyklo, těšilo se, aby při příchodu a při odloučení od rodičů příliš neplakalo. Rádi bychom umožnili dětem postupné zvykání, poznávání nového prostředí, nových kamarádů, učitelů - během prvního měsíce nástupu do školky.

Omlouvání absence dítěte

 • Nutno omlouvat každou nepřítomnost dítěte nejpozději do 8:00 hod. daného dne, kdy dítě nepřijde do mš, přípravné třídy

 • Pokud víte, že Vaše dítě nepůjde následující den do školky, (návštěva lékaře, nemoc, dovolená, atd.), prosíme, zapište tuto změnu v docházce do sešitu v šatně u konkrétní třídy, ohlaste tuto skutečnost třídním pedagogům.

 • Každou nepřítomnost dítěte hlaste nejpozději v den, kdy dítě nepřijde, do 8:00 hod. (aplikace "Naše MŠ", telefonicky, sms, omluvenkového sešitu - u PPV).

 • Omlouvání absencí dětí v přípravné třídě: zápis do notýsku s podpisem zákonného zástupce dítěte.


Dokumenty pro rodiče

 • Na této stránce naleznete dokumenty potřebné k přijetí dítěte do MŠ, přihlášení ke stravování, odhlášení z docházky a jiné potřebné dokumenty.