MŠ Smolkova
Praha 12 

Provoz MŠ

Školka je otevřena vždy od 6:30 - 17:00 hod.
 • Příchod dětí probíhá od 6:30 - 8:30 hod.

 • Vyzvedávání dětí: 12:15 - 13:00 / 14:30 - 17:00 hod.

V době prázdnin (podzimních, pololetních, jarních, velikonočních) je provoz tříd podle počtu přihlášených dětí, na který rodiče dítě předem závazně přihlašují. V provozu jsou pouze pavilony A1, A2. Pavilon B je uzavřen.

Během vánočních a letních prázdnin je prázdninový provoz v jedné z mateřských škol v MČ Praze 12. Mateřské školy se střídají. Na vánoční a letní provoz je potřeba včas podat písemnou žádost - u letních prázdnin nutno podat písemnou žádost na každý týden/měsíc zvlášť. Rodiče jsou včas informováni, ve kterých školkách náhradní provoz bude.

Pokud se rozhodnete ukončit docházku dítěte do mateřské školy, je třeba podat písemné odhlášení = doporučený dopis nebo zaslat toto oznámení do datové schránky školy.

6:30 - 8:30

 • Příchod dětí do MŠ, spontánní zájmové aktivity dle volby dětí, samostatné činnosti, individuální práce s jednotlivými dětmi (dle potřeb dítěte)

8:30 - 8:50

 • Ranní kruh (rozhovory s dětmi, seznámení se s týdenním tématem)

8:50 - 9:05

 • Zdravotní cvičení

9:05 - 9:20

 • Hygiena, dopolední svačinka

9:20 - 11:30

 • Řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle ŠVP

 • Hygiena, příprava na pobyt venku

 • Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem, aktivity na školní zahradě

11:30 - 13:00

 • Hygiena, oběd, osobní hygiena dětí

12:15 - 13:00

 • Vyzvedávání dětí po obědě

13:00 - 14:30

 • Odpočinek, relaxační aktivity, poslech pohádky/individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku (předškoláci)

14:30 - 14:45

 • Hygiena, odpolední svačinka

14:45 - 17:00

 • Vyzvedávání dětí

 • Pokračování činností a aktivit odpoledního bloku, zájmové činnosti a individuálně zaměřené aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity dětí v prostorách MŠ

 • Aktivity na školní zahradě

(Čas svačin a oběda je závazný. Tým pedagogů pružně reaguje na situace ve třídě a přizpůsobuje denní režim potřebám dětí)